Vi tilbyder

SR Revision A/S stiller sin ekspertise og erfaring til rådighed for firmaer af enhver art og størrelse indenfor revision, regnskab, rådgivning, bogføring og administration. Vi arbejder målrettet på at være på forkant med udviklingen indenfor kerneområderne. Medarbejderne efteruddannes løbende, således at kunderne altid tilbydes en fremsynet og velovervejet løsning. Det er SR Revision A/S’ målsætning at optræde som kompetent sparringspartner for vores kunder.

Hvorfor vælge os?

Proaktiv rådgivning er et af nøgleordene hos SR Revision. I kraft af at vi er en mindre virksomhed, er det en naturlig del af vores arbejde at involvere os dybt i alle vore kunders behov. Vi engagerer os 100% i de enkelte ”cases” og med ballast i hver af de ansattes faglige dygtighed har vi en god evne til at finde de uopdagede muligheder, der findes i alle virksomheder.

Udover de sædvanlige revisorydelser, som budgettering, revision og regnskabsmæssig assistance, er ledelsesrådgivning samt muligheden for fuld løsning af bogholderi blandt et af vores specialer hos SR Revision. Yderligere er skatterådgivning blevet et specialeområde efter Per Riis’ fuldførelse af Master i Skat foråret 2012.

Budgetlægning

SR Revision A/S tilbyder assistance med udarbejdelse af udviklende budgetter og en løbende opfølgning på, om der er overensstemmelse mellem budget og realiserede tal. Vi har gode erfaringer omkring resultatoptimering ved løbende afrapportering til ledelse omkring opfølgning på budgetter. Ligeledes har vi i mange virksomheder i samråd med virksomhedens ledelse løbende kontakt og samarbejde med virksomhedens pengeinstitut.

Ledelsesrådgivning

SR Revision A/S bistår med rådgivning om udarbejdelse af forretningsplaner, organisationsforhold, finansieringsforhold og udvikling af virksomheden herunder opkøb af virksomheder. Et stort antal kunder har igennem mange år anvendt os som sparringpartner i forhold til den daglige drift og langsigtede strategiplanlægning omkring udvikling af virksomheden. Vi leverer også grundig vejledning ved etablering af virksomhed i udlandet.

Skatterådgivning

Få professionel og proaktiv skatterådgivning hos SR Revision. SR Revision A/S lægger vægt på en aktiv skatterådgivning og planlægning således, at kunderne benytter de regler og muligheder, der fremgår af den danske skattelovgivning. Vi assisterer ved skattefrie/pligtige selskabsstiftelser og skattefrie/pligtige omdannelser, fusioner, spaltninger, oprettelse af udenlandske selskaber, virksomhedsskatteordningen, skatteforhold ved arbejde i udlandet og meget mere.

Økonomistyring

SR Revision A/S har stor ekspertise med hensyn til at udarbejde IT-løsninger til styring af økonomien i virksomheder af enhver art.

Bogføring og administration

SR Revision A/S påtager sig økonomifunktionen i mange virksomheder som f.eks. bogføring, fakturering, lønregnskab, debitorstyring og øvrige administrative opgaver. SR Revision A/S aftaler omfanget af arbejdets omfang i samarbejde med kunden, således at virksomheden opnår det fornødne økonomiske overblik i forhold til styring af virksomheden.

Revision

SR Revision A/S foretager den lovpligtige revision for kunderne. Derudover tilbydes en værdiskabende revision, hvor virksomheden evalueres af os i samarbejde med ledelsen med henblik på at opnå bedst mulig udnyttelse af ressourcerne til gavn for både virksomhed og medarbejdere.

Regnskab

SR Revision A/S assisterer med udarbejdelse af både en årsrapport efter årsregnskabsloven, et skatteregnskab og et internt regnskab, hvor firmaets økonomiske udvikling kan følges løbende. Takket være vor meget bredt sammensatte kundekreds har vi stor erfaring med udarbejdelse af regnskaber af enhver art.

Økonomistyring

SR Revision A/S har stor ekspertise med hensyn til at udarbejde IT-løsninger til styring af økonomien i virksomheder af enhver art.

Budgetlægning

SR Revision A/S tilbyder assistance med udarbejdelse af udviklende budgetter og en løbende opfølgning på, om der er overensstemmelse mellem budget og realiserede tal. Vi har gode erfaringer omkring resultatoptimering ved løbende afrapportering til ledelse omkring opfølgning på budgetter. Ligeledes har vi i mange virksomheder i samråd med virksomhedens ledelse løbende kontakt og samarbejde med virksomhedens pengeinstitut.

Bogføring og administration

SR Revision A/S påtager sig økonomifunktionen i mange virksomheder som f.eks. bogføring, fakturering, lønregnskab, debitorstyring og øvrige administrative opgaver. SR Revision A/S aftaler omfanget af arbejdets omfang i samarbejde med kunden, således at virksomheden opnår det fornødne økonomiske overblik i forhold til styring af virksomheden.

Ledelsesrådgivning

SR Revision A/S bistår med rådgivning om udarbejdelse af forretningsplaner, organisationsforhold, finansieringsforhold og udvikling af virksomheden herunder opkøb af virksomheder. Et stort antal kunder har igennem mange år anvendt os som sparringpartner i forhold til den daglige drift og langsigtede strategiplanlægning omkring udvikling af virksomheden. Vi leverer også grundig vejledning ved etablering af virksomhed i udlandet.

Skatterådgivning

Få professionel og proaktiv skatterådgivning hos SR Revision. SR Revision A/S lægger vægt på en aktiv skatterådgivning og planlægning således, at kunderne benytter de regler og muligheder, der fremgår af den danske skattelovgivning. Vi assisterer ved skattefrie/pligtige selskabsstiftelser og skattefrie/pligtige omdannelser, fusioner, spaltninger, oprettelse af udenlandske selskaber, virksomhedsskatteordningen, skatteforhold ved arbejde i udlandet og meget mere.

Revision

SR Revision A/S foretager den lovpligtige revision for kunderne. Derudover tilbydes en værdiskabende revision, hvor virksomheden evalueres af os i samarbejde med ledelsen med henblik på at opnå bedst mulig udnyttelse af ressourcerne til gavn for både virksomhed og medarbejdere.

Regnskab

SR Revision A/S assisterer med udarbejdelse af både en årsrapport efter årsregnskabsloven, et skatteregnskab og et internt regnskab, hvor firmaets økonomiske udvikling kan følges løbende. Takket være vor meget bredt sammensatte kundekreds har vi stor erfaring med udarbejdelse af regnskaber af enhver art.

Om SR Revision A/S
Vi øger din bundlinje!

Hos SR Revision vægter vi kvalitet frem og alt, derfor lægger vi en ære i aktivt at agere ud fra vores mission, vision og værdier i det daglige.  

At agere som sparringspartner for alle vores kunder og altid at handle proaktivt gennem indlevelse i den enkelte kundes behov.

At videreudvikle et revisionsfirma, hvor service, kvalitet og vækst er båret af medarbejdernes engagement, samarbejde, og ansvarsfølelse
for hver enkelt kundes behov, problemer og muligheder.

✔ Vi finder altid den bedste løsning for kunden.
✔ Vi tænker ud af boksen hver gang.
✔ Vi vil skabe langsigtede kunderelationer.
✔ Vi tror empati og tillid er nøgleord i rådgivning.
✔ Vi prioriterer vores deadlines højt.
✔ Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten.