Nyheder

Covid-19 restriktioner

  Pga. Covid-19 restriktionerne har vi i øjeblikket lukket for personligt fremmøde. Vi tager dog gerne imod bilag, ring venligt på 56560600 for nærmere aftale.

Læs mere »

Nu kommer årsopgørelsen fra SKAT

SKAT færdiggør i disse dage årsopgørelserne for 2016. Sørg for, at SKATs oplysninger er korrekte og vær opmærksom på, at rentetillægget på en eventuel restskat bliver dyrere for hver dag, der går. Fra mandag den 13. marts har du mulighed for at se din årsopgørelse for 2016. Du får adgang til årsopgørelsen på SKATs hjemmeside ved hjælp af din TastSelv-kode eller din NemID. Årsopgørelsen er sædvanligvis tilgængelig nogle dage inden den annoncerede dag. Husk alle fradrag Hvis din opgørelse ikke indeholder alle de fradrag, som du er berettiget til, skal du huske selv at ændre årsopgørelsen. Det kan eksempelvis dreje

Læs mere »

Selvstændigt erhvervsdrivende og fradrag for parkeringsudgifter

Faglig nyhedDet skal igen være muligt for medarbejdere at få refunderet parkeringsudgifter skattefrit – også selvom der udbetales befordringsgodtgørelse. Dette gælder nu også selvstændigt erhvervsdrivende, da udgifterne til parkering udgår af beregningsgrundlaget for skatterådets satser fra 2017. FSR – danske revisorer rettede tidligere på året henvendelse til SKAT på baggrund af ændringen af Den juridiske vejledning vedrørende arbejdsgiverbetalt parkering. Ændringen medførte, at arbejdsgivere ikke længere kunne refundere parkeringsudgifter efter regning, når der samtidig blev udbetalt befordringsgodtgørelse. SKATs begrundelse for ændringen var, at den skattefrie befordringsgodtgørelse indeholdt dækning af parkeringsudgifter. I henvendelsen til SKAT udtrykte FSR kritik af ændringen, hvorefter SKAT

Læs mere »

Anvend dit personlige nøglekort i virksomheden

Det kan være upraktisk at skulle have både NemID nøglekort til privatbrug og et NemID medarbejdersignatur til erhvervsbrug. Dette har Erhvervsstyrelsen nu ændret på. Det er ikke længere nødvendigt at bruge en medarbejdersignatur i virksomheder, hvor det er ejerlederen, der har tegningsretten. Det betyder, at mange ejerledere nu kan anvende deres personlige nøglekort til de offentlige selvbetjeningsløsninger på Virk.dk. Det skal dog understreges, at medarbejdersignaturen stadig fungerer og fortsat er nødvendig, hvis du ikke indberetter selv, men har medarbejdere, der skal foretage indberetningerne. Nemmere at foretage ændringer Hidtil har det kun været muligt at foretage selve stiftelsen af et selskab

Læs mere »